XML

Bramka XML

AB udostępnia bramkę XML, która pozwala na szereg czynności ułatwiających i automaytyzacujących współpracę. Wykorzystując to narzędzie będą Państwo mogli pobierać:

  • listę dostępnych aktualnie produktów,
  • opisy produktów oraz tabele parametryczne,
  • zdjęcia produktów,
  • strukturę drzewa produktowego,
  • informacje na temat stanów magazynowych AB,
  • listy zamówień oraz informacje odnośnie stanu zamówień,
  • informacje na temat dostępnych terminów płatności,
  • listy wystawionych faktur,
  • e-faktury.

Jak zacząć? 

Dostęp do bramki XML wymaga podpisania odrębnego aneksu, który wysyłamy po otrzymaniu wiadomości od Państwa. Po podpisaniu aneksu należy go odesłać na adres:

AB S.A.
Dział należności
ul. Europejska 4
55-040 Magnice

Zazwyczaj w ciągu 1-3 dni od otrzymania aneksu udostępniamy dostęp do bramki XML oraz niezbędną dokumentację.

Ile to kosztuje? 

Dostęp do bramki XML jest płatny i zależy od dokonywanego obrotu miesięcznego w AB. Opłaty miesięczne są podane poniżej:

Obrót do 10 000zł – opłata 500zł
Od 10 000 do 20 000zł – 400zł
Od 20 000 do 30 000 – 300zł
Od 30 000 do 40 000 – 200zł
Od 40 000 do 50 000 – 100zł
Powyżej 50 000 – 0zł

Z kim się kontaktować? 

Jeżeli chcą Państwo otrzymać aneks na dostęp do bramki XML prosimy o kontakt na adres xml@ab.pl